Stille strijd

DSC07122

Zie deze helmen
Ooit geplaatst op de hoofden
Van Griek en Pers
Bedenk de woeste blik eronder
De fonkelende ogen
De opeengeklemde kaken
Hoor het geschreeuw van strijders
Het gekletter van wapens
Het geluid van rennende voeten
Het gekerm van stervenden

Deze helmen getuigen van moed
Van niet opgeven
Van verbeten strijd
Van overwinning
En dood

Uitgestald in deze stille ruimte
Spreken ze
Met luide stem
Tot de verbeelding

De strijd is nog altijd
Niet beslecht