De laatste tanteoud en altijd nog
gekleed als dame
kon je intens genieten
van de zon op je gezicht
de ogen gesloten
als was het al voor eeuwig

luisterend naar verhalen in je hoofd
of naar wat iemand voorlas
stemmen verdwenen langzaam
naar de achtergrond  

met vlotte pen
schreef je gedichten
sterk en helder
maar steeds doortrokken
van vergankelijkheid

schilderend bracht je tot leven
de plaatsen waar je als kind
zingend gelukkig was
maar die op doek
de eenzaamheid uitstraalden

doelloos achter de piano
liet je de muziek voor wat het was
de handen kenden de toetsen
op hun duimpje
maar zij deden niet meer
wat jij wilde

alleen in je hoofd
danste de muziek nog door
noordelijke melancholie

op de klanken
ter ere van jou in de kapel
voel ik dit met je mee


Afscheid van een dierbare

Je bent overrompeld door verdriet en je wilt zo graag een mooie, passende rouwadvertentie laten plaatsen in de krant. Toch lukt het niet altijd om datgene wat je wilt zeggen, duidelijk te verwoorden. Misschien wil je het te mooi maken. Daardoor gaat de tekst de mist in en staat er iets heel anders dan eigenlijk de bedoeling was……. Helaas.

DSC07118

Onderstaande fragmenten zijn de oogst van een jaartje rouwadvertenties lezen in Trouw:

Na een kort ziekbed heeft de Here thuisgehaald onze lieve en zorgzame …..

Op 94-jarige leeftijd heeft God nu ook Thuisgehaald onze ……

Na een mooi leven hebben wij afscheid moeten nemen van …..

De Heere heeft op zijn tijd thuisgehaald in de gezegende leeftijd van 94 jaar, onze …..

Na een vol en rijk leven hebben wij afscheid genomen van …..

Tot ons verdriet hebben wij, in de leeftijd van 86 jaar, afscheid moeten nemen van …….

Heden nam de Here tot Zich, in de gezegende leeftijd van 98 jaar, onze lieve ….

Na een periode van gestaag afnemende gezondheid heeft de Heere tot Zich genomen…….

Intens verdrietig, maar in grote dankbaarheid voor haar bijzondere persoonlijkheid, delen wij u mede dat God, na een noodlottige val, tot zich heeft genomen ………

Verdrietig, maar dankbaar voor al het goede dat zij ons gegeven heeft, hebben wij, na een kort ziekbed afscheid moeten nemen van ……..

Na een energiek leven, vol aandacht, zorg en begrip voor anderen, delen wij u mede dat, toch nog onverwacht van ons is heengegaan ……..